Best of both worlds

Best of both worlds

Een woonproject dat beide werelden verenigt: Rodenrijse velden verbindt landelijk wonen met Randstedelijke genoegens. Een project met 117 architectonisch hoogstaand ontworpen woningen. Voor elk wat wils, omdat er gekozen is voor een diversiteit aan woningtypologieën en verschijningscvormen.

De omringende polders zijn groen en waterrijk, de ruimten tussen de woningen evenzo. De wijk is opgezet in een aantal deelgebieden. De Bonfut, de Rodenrijseweg, het Park, de Brink en het (Schier)eiland zijn stuk voor stuk fraai aangelegde gebieden met elk een eigen sfeer en charme, waardoor de indivudele kwaliteiten van de woningen sterker tot uiting komen.

Aandacht voor alles

Aandacht voor alles

Er is aandacht besteed aan het in ere herstellen van het in de parkzone zichtbaar gemaakte dijklichaam. Extra water is toegevoegd en er is vormgegeven aan een groen plein met duurzame, natuurlijke speelvoorzieningen. Met voldoende ruimte voor spelende kinderen. Binnen het plangebied ligt een ondergrondse hogedruk gasleiding. Deze zone is benut voor het realiseren van een zone met groen en water met daarin ruimte voor spelen en ontmoeten. Kortom een groene ruimte om elkaar te ontmoeten en een gezellig praatje met buren of omwonenden te maken.

Voor ieder wat wils

Voor ieder wat wils

Binnen het project vind je een divers woningaanbod. Geschakelde, vrijstaande, appartementen of rijwoningen.. elk type woning telt meerdere varianten. Je zal dus altijd een huis van je gading kunnen vinden.

De woningen in Rodenrijse Velden zijn van de hand van een tweetal architectenbureaus. Venster Architekten ontwierp voor Rodenrijse Velden appartementen, rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen aan de Brink, Bonfut en Rodenrijse weg. EGM Architecten ontwierp vrijstaande villa's en geschakelde kapwoningen, alle fraai gepositioneerd in het Park en op het (Schier)eiland.

Venster Architekten

Venster Architekten

'Als je aankomt, herken je direct je huis'. Met die gedachten ontwiep Richard van Tiggele de woningen in Rodenrijse Velden. 'Of een woonplan slaagt, is afhankelijk van verschillende factoren. Rodenrijse Velden heeft een gevarieerd en met veel details ingevuld voorkomen, dat past bij de landelijke omgeving. Geen monotome blokken, zoals je vaak ziet bij nieuwbouwplannen, maar kleine wooneenheden met veel onderlinge verschillen. Met als doel dat je je er thuis voelt!'

Een voorname rol in het plan spelen de verschillende groengebieden. Het Park en de Brink, het (Schier)eiland, stuk voor stuk zijn het fraai aangelegde publieke ruimten, elk met hun eigen sfeer en charme. Bij elkaar vormen de woningen echter een onlosmakelijk verbonden geheel.  Zo staat er naast een 'villa' een 'pakhuis' dat weer grenst aan een 'boerenschuur'. Oog voor eenheid, maar ook individualiteit.

EGM Architecten

EGM Architecten

'In één plan verschillende woningen ontwerpen is echt bijzonder' aldus architect Erik Fokkema. 'Nieuwbouwprojecten gaan nogal eens gebukt onder eenvormingheid. Rodenrijse Velden zou je daarvan juist het tegenovergestelde mogen noemen. Want hoewel de woningen in een architectonisch opzicht tot dezelfde 'familie' behoren, zijn ze qua positionering, oppervlakte en indeling allemaal verschillend. En voor een nieuwbouwproject is dat heel bijzonder!'

De woningen de EGM ontwiep sluiten mooi aan bij de omgeving 'traditioneel landelijk' zou je het ook wel kunnen noemen. De architectuur is voorzien van authentieke details, zoals verschillende metselwerkverbanden, rollagen, ramen met roedes, kozijnbovenlichten en dakgoten met overstek.